Privatumo politika

 1. UAB „Frostec“ (toliau – Bendrovė) tvarkydama Jūsų asmens duomenis vadovaujasi:

-Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;

-Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

-Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

-kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;

-VDAI ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais bei rekomendacijomis.

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, kurią Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis, pagal kurią galima Jus identifikuoti.
 2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija.
 3. Duomenų subjektas – Jūs ar bet kuris fizinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą / atstovą, tikrąjį naudos gavėją), kuris naudojasi / išreiškė ketinimą naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar kaip nors kitaip yra susijęs su Bendrove ir / ar jos teikiamomis paslaugomis, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.
 4. Kitos šioje Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos naudojamos Reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ar BDAR).
 5. Bendrovė tvarko šių kategorijų asmens duomenis:
 1. Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslai:
 1. *Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus informuodami apie savo apsisprendimą Bendrovę bet kuriame jos klientų aptarnavimo padalinyje, el. paštu info@coolheat.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.
 2. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis (ES) 2016/679 BDAR nurodytais teisiniais pagrindais.
 3. Kaip gaunami Jūsų duomenys? Jie gaunami šiais būdais: a) Jūs pats pateikiate juos Bendrovei; b) Bendrovė gauna Jūsų duomenis iš kitų šaltinių.
 4. Jūsų duomenys tvarkomi ES teritorijoje. Tais atvejais, kai prireikia saugoti ar tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitoje, negu ES, teritorijoje, Bendrovė deda visas pastangas, kad būtų užtikrinamas Jūsų duomenų saugumas.
 5. Jūsų duomenys Bendrovėje tvarkomi laikantis šių principų:
 1. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė ar elektroninis paštas neužtikrina visiško saugumo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės. Todėl turėtumėte būti atsargūs ir prisiimti riziką, jeigu teikiate asmens duomenis Bendrovei interneto svetainėje ir elektroniniu paštu.
 2. Slapukai ir panašios technologijos. Jums besilankant Bendrovės interneto svetainėje www.coolheat.lt , norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Bendrovei atpažinti Jus kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Bendrovės interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti mūsų interneto svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.
 3. Kai naudojate naršyklę www.coolheat.lt teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę – jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
 4. Naršydami www.coolheat.lt interneto svetainėje sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
 5. Kaip subjektas, kurio duomenys yra tvarkomi, Jūs turite teises:

- teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

- susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė ištaisyti);

nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu;

- reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui;

teisę reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam), kai tokie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Ši teisė neapima atvejų, kai Jūs prašote ištrinti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarties sudarymui / vykdymui arba kai taikoma teisinė prievolė;

- teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį;

- teisę į duomenų perkėlimą;

teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje.

 1. Bendrovė suteikia šias galimybes teisės aktų nustatyta tvarka ir prieš tai nustačiusi Jūsų tapatybę.
 2. Jei Jums iškilo klausimų, pamėginkite su mumis susisiekti Kontaktų skiltyje nurodytais būdais.